Log in
Sign up

Newsletter

By signing up, you agree to our terms of use and our privacy policy.

Documentary 30 Years Haldern Pop Festival

Documentary 30 Years Haldern Pop Festival

The 30th anniversary of the Haldern Pop Festival provides the perfect opportunity to shoot a documentary, and we don’t want to miss it! We’ll set out to capture the special eup...

Rees Movie / Video
Stefan Reichmann
Stefan Reichmann
21,426 €
17,500 € Funding goal
417
Fans
373
Supporters
Project successful
Become a fan (417)
Fans get updates via email
 Documentary 30 Years Haldern Pop Festival

Project

Funding period 25.07.2013 14:47 Uhr - 30.09.2013 23:59 Uhr
Funding goal 17,500 €
City Rees
Category Movie / Video
The 30th anniversary of the Haldern Pop Festival provides the perfect opportunity to shoot a documentary, and we don’t want to miss it! We’ll set out to capture the special euphoric atmosphere so characteristic of Haldern Pop. We will attempt to record this unique feeling inherent to our festival and transport it in your living room. This documentary is to show regulars why they keep coming here and reassure newbies, that they’ve found the right place.

What is this project all about?

"...the memories of a festival that is both familiar and yet highly unusual will remain for much longer than the dirt on the shoes. - INTRO

First and foremost our documentary "Du die Schwalbe, wir der Sommer" (Youre the swallow, were the summer) is to show the venues where music comes to life and the work of musicians is brought to light. Its an expression of how a shared love of music unifies people and stresses the importance of music in our lives. What would be a better place to realise this project than a festival, in which weve invested a lot of passion as well as our heart and soul over the past 30years to make it what it is today? Year by year for three days Haldern has as many visitors as inhabitants and some sort of state of emergency is declared. In a good way though, regardless of the weather a special atmosphere is created that cannot be explained or described but remains a memory. We know that music can have a huge influence on somebodys life and are surprised at people who dont get that.
Youre the swallow, were the summer  a communiqué overflowing with confidence based on the power of music.


Waar over gaat dit project?

In eerste instantie willen wij in de documentaire Du die Schwalbe, wir der Sommer (Jij de swaluw, wij de zomer) die plaatsen vastleggen, waar het harde werk uit de repetitieruimtes aan het daglicht komt, en door het contact met het publiek to leven komt. Deze film moet vertalen hoe die liefde voor de muziek mensen verbindt en tonen hoe belangrijk muziek in ons leven is. En waar zou dit beter kunnen dan op een festival, waar sinds nu al dertig jaren zo veel hartebloed is gestroomd en hartstocht aan werd besteed, om het dat te laten worden, wat het anno nu is? Ieder jaar opnieuw komen er voor drie dagen even veel mensen in het dorpje Haldern bij elkaar als het inwoners telt om er een soort staat van beleg uit te roepen. Maar dan ontstaat er op een heel positieve manier, helemaal los van de weersomstandigheden een heel bijzondere sfeer, die nog verklaard nog omschreven kan worden, maar die toch iedereen in zijn geheugen blijft hangen. Wij zijn ons terdege ervan bewust hoe groot de invloed van de muziek op het leven van een individu kan zijn en we verbazen ons hoe dit iemand niet kann snappen.

Du die Schwalbe, wir der Sommer  Een optimistisch statement over de kracht van de muziek.


_________________________________________________________________________

What is the project goal and who is the project for?

the best small festival in Europe - Martin Elbourne (Glastonbury Festival)

We direct our project at all those who still believe that it is important to stress the quality of music. For those who believe in concepts such as Haldern Pop.

Its directed at positive and confident people.
People who appreciate a good breakfast.
People who are willing to exchange big for small.

Its about time to show politics and support initiatives that ours and other small festivals deserve as much support as opera houses in Munich or museums in Berlin. Our goal is to succeed in our attempt to pass on culture since other cultural institutions sometimes fail at that. Thats the plain truth why we plan on making this documentary.


Doelstellingen/ Doelgroep

Het project richt zich aan iedereen, die erin geloven dat het belangrijk is, de kwaliteit van muziek in het centrum te plaatsen. Aan allen, die in het concept Haldern geloven.

Aan positive, optimistische mensen.
Mensen die nog een goed ontbijt waarderen.
Mensen die grijsbont kunnen kijken.
Mensen, die bereid zijn om het grote tegen het kleine te ruilen.

Wij willen met deze documentaire uitdrukken hoe optimistisch dit festival weekend ook nog na dertig jaren de toekomst omarmt.
Wij willen aan de politiek en subsidieverlenerd laten zien, dat ook wij en andere kleine festivals ondersteunig verdienen, net zo als iedere opera in München of een Museum in Berlijn. want wij geven het estafettehout van de cultuur door, hetgeen aan tal van andere plaatsen niet lukt. En dit is de kern van de waarheid. Daarom maken we deze ducumentaire.


___________________________________________________________________________

Why would you support this project?

The reason why we're excited for this festival year by year - because there's no other place during summer where you can listen to such enchantingly beautiful music." ROLLING STONE

In case of doubt because you are like us and its important to you that smaller festivals such as Haldern Pop continue to exist. Those small festivals where you wont find 120 rows of people between yourself and the stage which results in you not seeing anything else than the guy in front of you who is definitely a basketball player. We know about the importance of an exchange between artist and audience and cant stress it enough.
For those of you who have a thing for drama: there are not too many people of our kind (a little bit crazy and not first and foremost interested in profit) and places like the Haldern Pop Festival left. We cant wait to portray our very own place where music comes to life and try to capture the very special atmosphere that is implicit in it. Thats exactly what our film needs to express: music, experiences and encounters. In Haldern.

Waarom heeft dit project je ondersteuning verdient?

Doodeenvoudig, omdat je bent zoals wij en je op prijs stelt dat festivals zoals Haldern Pop blijven bestaan. De kleinere festivals waar je juist niet pas in de 120ste rij voor de bühne staat en amper meer ziet dan he voorligger die vast basketballer is. Wij stellen op prijs dat er een uitwisseling tussen publiek en artiesten plaats kann vinden.
Nog een reden voor allen die van dramatisch houden: Omdat er van die mafkesen zoals wij en cultuurtopen (een term, dat we speciaal voor deze doelstelling hebben uitgevonden) niet meer veel bestaan. Omdat wij met deze documentaire een voorbeeld willen geven dat het estafettehout van de cultuur van generatie tot generatie voor een riant gedeelte door middel van muziek door wordt gegeven. Tenminste als je het goed doet.
Het wordt hoogste tijd dat de plekken, waar muziek nog geleefd wordt, verbeeld worden en de daaraan verbonden sfeer opgepakt word. En juist dat moet onze film bijbrengen: muziek, belevenissen en ontmoetingen. Hier in Haldern.


______________________________________________________________________________

How will we use the money if the project is successfully funded? 

"One of those moments in which you forget the unimportant, when everything's simple and light and you even have a smile to spare for cowpats. Just so, that's Haldern." Süddeutsche Zeitung

All of the money well collect will be used to finance our documentary and we cant wait to start shooting! For this documentation we have hired cameramen from all over Germany, which are just as convinced as we are ourselves of the idea to shoot a film on the 30th anniversary of Haldern Pop Festival. This fact encourages us that the documentary and its underlying plan are a good thing and that we may see into the future optimistically concerning the further plannings.

If we receive an amount of 17,500, well be able to cover the costs for the shoot, editing and post-production and produce a DVD in a plastic cover. Moreover, all of our supporters will of course get their rewards.
The more money we receive from your support, the more lavish well design the DVD. Apart from a poster and a live-CD, well produce a booklet of several pages containing texts and unpublished photos which will take you on a journey through 30 years of Haldern Pop Festival.

Wat gebeurt er met het geld als de financiering slaagt?

Wij hebben het geld nodig om deze film te kunnen maken en we WILLEN hem eindelijk draaien! Voor deze documentaire hebben wij cameralui uit heel Duitsland ingehuurd. Zij waren van het idee van een documentatiefilm over 30 jaar Haldern Pop Festival net zo overtuigd als wij. Dit bevestigd ons dat de documentaire en het achterliggende plan een goede zaak zijn en dat wij wat de verdere planningen betreft de toekomst positief tegemoet mogen kijken.
Met een total bedrag van 17.500 zijn we in staat alle kosten m.b.t
shooting, montage en postproductie als ook de productie van een DVD-variant
in een plastic box te dekken. Bovendien worden alle ondersteuners hun
bedankje-paketten toegezegd.
Des te hooger het met jullie ondersteuning ingezameld bedrag, des te
luxueuzer kunnen wij de DVD vorm geven. Daarbij hoort naast een poster (en
een live CD) ook een omvangrijk boekje, hetgeen de supporters door middel
van teksten en tot dusver ongepubliceerde fotos mee zal nemen op een reis
door 30 jaar Haldern Pop Festival.


____________________________________________________________________________

Who are the people behind the project?

Apart from the Haldern Pop team which is concerned with the festival, the Haldern Pop Bar and our label, all of the people who believe in us and are willing to support our project. So join us, wont you?

Team:
370 volunteers
Stefan Reichmann art director and co-founder of the Haldern Pop Festival
Steven Kruijff production management
Michael Kolepke manager of our label Haldern Pop Recordings, promotion
Mirko Bogedaly (online) promotion
Springerparker -> artist
Sebastian Seibold graphic designer
Torsten Schlebusch finance and accounts department
Alwin Peters office management
Wolfgang Linneweber press
Nathalie Wesp & Hannah Bollig trainee, crowdfundingproject


We staat achter dit project?

Naast het team van Haldern Pop rond om het festival, het label en de bar allen die in het project Haldern Pop geloven en het willen steunen. En hopelijk ook jij.

Stefan Reichmann Künstlerischer Leiter & Mitbegründer des Haldern Pop Festivals, Werbeagenturchef
Steven Kruijff productie
Michael Kolepke labelmanager Haldern Pop Records, promotie
Mirko Bogedaly online/ promotie
SpringerParker -> kunstenaar
Sebastian Seibold grafisch vormgever, artistieke vormgever
Thorsten Schlebusch financien/ boekhouding
Alwin Peters kantoorleider
Wolfgang Linneweber -> Presse
Nathalie Wesp & Hannah Bollig stagiair, crowdfunding project


________________________________________________
Credits Video

Musik / music:
1. Hauschka - live at Haldern Pop Festival (excerpt)
2. Fanfarlo 'Finish Line' - live at Haldern Pop Festival (excerpt)
3. Excerpt from 'The Six Day Moment' by Lubomyr Melnyk, Courtesy of Erased Tapes

Mit Videobildern von / filmed by
Stefan Daub, Sunyam Riegger, Mark Utley, Ivo Fuchs, Jan Ehlers, SpringerParker

Titelfoto: Stefan Dürr

Schnitt / editing:
SpringerParker

Partners

The Best Small European Festival 2011.

About Startnext

Startnext is the largest crowdfunding platform for creative and sustainable ideas, projects and startups in Germany, Austria and Switzerland. Artists, creative people, inventors and social entrepreneurs present their ideas and fund them with the support of many people.

Startnext statistics

34,793,799 € funded by the crowd
4,155 successful projects
705.000 users

Security

Is important to us, so we adhere to these standards:

  • Privacy protection under german law
  • Safe payments with SSL
  • Secure transactions by our trustee secupay AG
  • Verification of the starters under german law

Payment methods

Funding creativity together - Discover new ideas or start your own project!

© 2010 - 2016 Startnext Crowdfunding GmbH